ลงทะเบียนเรียน ฟรี

Lowcode Software Development

สอนการใช้งาน การสร้างโปรแกรม จาก แพลตฟอร์ม Caspio ที่เป็น No-Code / Low-Code ที่ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน สามารถ Deploy ลงที่ไหนก็ได้ เรียนรู้ง่าย

18,600

หลักสูตรการสรรหาว่าจ้าง Recruitment (5-times coaching)

ลงทะเบียนในระบบองค์กรเท่านั้น

4,600

หลักสูตรการสรรหาว่าจ้าง Recruitment (one-time coaching)

ลงทะเบียนในระบบองค์กรเท่านั้น

22,000

ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น N5 + 4

เทคนิคการสอบวัดระดับJLPT ฝึกประโยคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เข้าใจทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เสริมสร้างความกล้า ความมั่นใจ นำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง

2,500

สอบบริบาล(ไทย)

ชุดทดลองสอบ สำหรับเข้าทำงานสายงานพยาบาล ที่ประเทศญี่ปุ่น ชุดข้อสอบทดลองนี้ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบจริง

หลักสูตรเฉพาะ

SEA BB Invitation

หลักสูตรในโครงการ SEA Business Broker

ติดต่อแอดมิน

สร้างคอร์สออนไลน์บน EduNext.Pro

หลักสูตรสร้างคอร์สออนไลน์บน แพลตฟอร์ม EduNext.Pro

ติดต่อแอดมิน

แนวข้อสอบพิเศษ หลักสูตรพื้นฐาน

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบ GBAC

หลักสูตรเฉพาะ

GBAC พื้นฐาน 2.0 ภาคภาษาไทย

หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้จะสอนผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเพื่อเตรียมพร้อม ตอบสนอง และฟื้นฟูจากอันตรายทางชีวภาพในที่ทำงาน

ฟรี

GBAC 101 (GB01,02,03)

GB-01 ทำความเข้าใจโดยละเอียดของ GBAC Accreditation

ฟรี

GBAC 101 (GB-04)

การทำ Readiness Checklist โดยวิธีสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติ(ลูกค้า) ทำให้ทราบว่า สถานะ ณ ปัจจุบัน มีความพร้อมอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะมุ่งเน้นในส่วนต่างๆที่ยังขาดอยู่ และทำให้การดำเนินการโดยรวมจะเร็วขึ้นอีกมาก

« » หน้า 1 / 4