หลักสูตรเฉพาะ

Business Broker & Due Diligence

หลักสูตรในโครงการ SEA Business Broker

รายละเอียด

หลักสูตรเฉพาะ

SEA BB Invitation

หลักสูตรในโครงการ SEA Business Broker

รายละเอียด

ติดต่อแอดมิน

สร้างคอร์สออนไลน์บน EduNext.Pro

หลักสูตรสร้างคอร์สออนไลน์บน แพลตฟอร์ม EduNext.Pro

รายละเอียด

หลักสูตรเฉพาะ

แนวข้อสอบพิเศษ หลักสูตรพื้นฐาน

รายละเอียด

หลักสูตรเฉพาะ

GBAC พื้นฐาน 2.0 ภาคภาษาไทย

หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้จะสอนผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเพื่อเตรียมพร้อม ตอบสนอง และฟื้นฟูจากอันตรายทางชีวภาพในที่ทำงาน

รายละเอียด

ฟรี

GBAC 101 (GB01,02,03)

GB-01 ทำความเข้าใจโดยละเอียดของ GBAC Accreditation

รายละเอียด

ฟรี

GBAC 101 (GB-04)

การทำ Readiness Checklist โดยวิธีสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติ(ลูกค้า) ทำให้ทราบว่า สถานะ ณ ปัจจุบัน มีความพร้อมอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะมุ่งเน้นในส่วนต่างๆที่ยังขาดอยู่ และทำให้การดำเนินการโดยรวมจะเร็วขึ้นอีกมาก

รายละเอียด

3,000

GBAC 101 (GB-05)

การทำ Project Kickoff Workshop ถือว่าเป็นการเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ อย่างแท้จริง

รายละเอียด

12,000

CMI Certified Custodial Technician

หลักสูตร CMI ภาคกาษาไทย ทำให้เจ้าหน้าที่ของผู้ประกอบการ สามารถทำความเข้าใจถึงหลักการทำงานในระดับสากลได้โดยง่าย อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมเข้าสอบ CMI Basic และ Advance

ดูรายละเอียด

หลักสูตรเฉพาะ

เซิร์ฟมาร์ท 102

ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ มาโปรเป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพกัน

เฉพาะโปรของเซิรฟมาร์ท

หลักสูตรเฉพาะ

เซิร์ฟมาร์ท 101

ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับโปรของเซิร์ฟมาร์ท มาเป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพได้เป็นอย่างดี

เฉพาะโปรของเซิรฟมาร์ท

« » หน้า 1 / 4