คลังเก็บ: หลักสูตร

พ.ค.
06

Cleaning Industry Training Standards (CITS)

ในเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรม ISSA มีมาตราฐานรับรองหลักสูต […]

DETAIL
พ.ค.
06

Certified Cleaning Service Executive (CCSE)

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารธุรกิจทำความสะอาด Certifi […]

DETAIL
พ.ค.
05

Certified Cleaning Operation Management (CCOM)

หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการ-งานปฏิบัติการทำความสะอาด […]

DETAIL
พ.ค.
05

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างาน

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน […]

DETAIL
พ.ค.
05

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร&nbs […]

DETAIL
พ.ค.
05

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย

หลักสูตรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภา […]

DETAIL
พ.ค.
05

Workloading system (ส่วนหนึ่งของ CIMS)

ในธุรกิจบริการทำความสะอาด ระบบการจัดสรรปริมาณงาน (Workl […]

DETAIL
พ.ค.
03
พ.ค.
03
พ.ค.
03
พ.ค.
03
พ.ค.
03
พ.ค.
03
พ.ค.
03
พ.ค.
03
พ.ค.
03
พ.ค.
03
พ.ค.
03
เม.ย.
10

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร�การบริหารความเสี่ยงและการควบค […]

DETAIL
เม.ย.
10