คลังเก็บ: หลักสูตร

ก.ค.
07
ก.ค.
07
ก.ค.
07
พ.ค.
06

Project Design Management (PDM)

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การดำเนิน […]

DETAIL
พ.ค.
06

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อการลดต้นทุน สำหรับธุรก […]

DETAIL
พ.ค.
06

โครงการอบรมหลักสูตรด้านการตรวจสอบภายใน

เนื่องด้วยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ, […]

DETAIL
พ.ค.
06

โครงการอบรมบริหารการเงินการคลังและการเบิกจ่าย

โครงการอบรมบริหารการเงินการคลังและการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่า […]

DETAIL
พ.ค.
06
พ.ค.
06

หลักสูตร การบริหารจัดการสินค้าฝากขาย

CONSIGNMENT INVENTORY MANAGEMENT อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อ […]

DETAIL
พ.ค.
06

การนำเสนอโครงการระดับนานาชาติ

การเตรียมความพร้อม เพื่อการนำเสนอโครงการระดับนานาชาติ ก […]

DETAIL
พ.ค.
06

Cleaning Industry Training Standards (CITS)

ในเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรม ISSA มีมาตราฐานรับรองหลักสูต […]

DETAIL
พ.ค.
06

Certified Cleaning Service Executive (CCSE)

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารธุรกิจทำความสะอาด Certifi […]

DETAIL
พ.ค.
05

Certified Cleaning Operation Management (CCOM)

หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการ-งานปฏิบัติการทำความสะอาด […]

DETAIL
พ.ค.
05

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างาน

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน […]

By Nopporn Sornsom | ความปลอดภัย
DETAIL
พ.ค.
05

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร&nbs […]

By Nopporn Sornsom | ความปลอดภัย
DETAIL
พ.ค.
05

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย

หลักสูตรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภา […]

By Nopporn Sornsom | ความปลอดภัย
DETAIL
พ.ค.
05

Workloading system (ส่วนหนึ่งของ CIMS)

ในธุรกิจบริการทำความสะอาด ระบบการจัดสรรปริมาณงาน (Workl […]

DETAIL
พ.ค.
03