ความปลอดภัยทำความสะอาดที่สูง

ความปลอดภัยทำความสะอาดที่สูง

Current Status
Not Enrolled
Price
THB4200
Get Started
or

หลักสูตรความปลอดภัยและการทำความสะอาดที่สูง

หลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับทั้งด้านความปลอดภัยและการควบคุมงาน อีกทั้งยังมีเนื้อหารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และวิธีการขั้นตอนในการทำความสะอาดบนที่สูงอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีวิดีโอเสริมที่มาจากหน่วยงานของรัฐอีกด้วย

จึงทำให้หลักสูตรนี้มีความกระชับในเนื้อหาแต่ยังมีความสมบูรณ์ครบถ้วน

หมายเหตุ

หลักสูตรนี้ไม่สามารถทดแทนการอบรมภาคปฏิบัติได้ทั้งหมดแต่จะเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ของผู้ที่จะทำงานซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านทำความสะอาดอาคารสูง ดังนั้นผู้ที่จะปฏิบัติงาน จำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ และภาคสนามก่อนเริ่มงานต่อไป