อาจารย์และสถาบัน

ดร.ทัชชกรภ์ นิ่มสกุลธำรง

อาจารย์สถาบันพรอวิเด้นซ์ เอดดูเคชั่นกรุ๊ป

Providence Education Group ได้ยึดในปณิธานอันแน่วแน่และม […]

อ.วรวุฒิ โตมอญ

อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในพลังงาน […]

ยศพิชา คชาชีวะ (อ.ป๊อป)

อาจารย์สอนทำอาหาร และวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องโภชนาการ อาหารไทย

ผู้จัดการสถาบันแม่บ้านทันสมัย บรรณาธิการสำนักพิมพ์แม่บ้ […]

ศิริวรรณ ทองอำไพ

ผู้บริหารโรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา นานาชาติ

โรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา นานาชาติ ได้ทำการจัดตั้งข […]

รัตนา ทิมวัฒน์(รัตโตะ)

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษา JCS เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร แพรศรี

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยของรัฐ

ดร.ภูษิต เก็จมยูร

Senior Business Consultant

ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำด้านคุณภาพและสุขอนามัย ที่ปรึกษาพั […]

นพพร สอนสม

ผู้เชี่ยวชาญงานฝึกอบรมและงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้เชี่ยวชาญงานฝึกอบรมและงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออกแบบ […]