รัตนา ทิมวัฒน์(รัตโตะ)

รัตนา ทิมวัฒน์(รัตโตะ)

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษา JCS เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย สำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ(ออกวีซ่านักเรียนให้นักเรียนชาวต่างประเทศ)

โรงเรียนสอนภาษา JCS เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย สำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ(ออกวีซ่านักเรียนให้นักเรียนชาวต่างประเทศ) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ PRADYA BIZ 118/124 ลาดกระบัง ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

We are an accredited school by the Ministry of Education and offer private and small classes in Japanese, Chinese, English and Thai. We are able to provide students with a Thai educational VISA so that you may extend your stay in Thailand and learn. Our main office is at PRADYA BIZ118/124 in LatKrabang, Bangkok Visit or contact us today to learn more about our programs.

รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการสื่อสารเพื่อผู้เรียนจะได้นำความรู้ความสามารถ ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศ การสื่อสารจะช่วยให้เข้าใจกัน และช่วยเหลือกัน ได้มากขึ้น รวมทั้งจะช่วยให้ร่วมมือกัน พัฒนาทั้งด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าได้ดียิ่งขึ้น

JCS日本語中国語学校はタイ人や外国人のための語学学習を目的としてバンコク郊外スワンナブム空港の近くにあるラットクラバン パセオ モール内に設立されました。JCSでは学生達が自己の語学能力や自己啓発能力を高めるためだけでなく語学学習を通じてより多くのタイ人や外国人がタイ国の経済発展のみならず全世界の経済発展や国際協力に貢献できることを願っています。

English EN Thai TH