นพพร สอนสม

นพพร สอนสม

ผู้เชี่ยวชาญงานฝึกอบรมและงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้เชี่ยวชาญงานฝึกอบรมและงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออกแบบและบริหารงานฝึกอบรมออนไลน์

Online Courses

English EN Thai TH