ดร.ภูษิต เก็จมยูร

ดร.ภูษิต เก็จมยูร

Senior Business Consultant

ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำด้านคุณภาพและสุขอนามัย
ที่ปรึกษาพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์เพื่อองค์กร

Online Courses

English EN Thai TH