ต่อยอดความรู้

เพิ่มเติมความรู้ก่อนเข้าร่วมงานหรือรับตำแหน่งใหม่ ด้วยความมั่นใจ เพราะความรู้ในการทำงานมีมากกว่าในภาคการศึกษาปกติ

เข้าถึงเป้าหมาย

เข้าถึงความรู้ที่พร้อมจะใช้ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยความรวดเร็ว ตรงประเด็น นำไปใช้งานได้ทันที

ตีตั๋วเข้างานใหม่

จบหลักสูตรจากที่นี่เปรียบเสมือนการตีตั๋ว เข้ารับงานใหม่ ความรับผิดชอบใหม่ เปลี่ยนสายงาน ย้ายแผนก ไปจนถึงเปลี่ยนอาชีพ

ฝึกอบรม ออนไลน์

ทั้งในรูปแบบของบริษัทหรือการศึกษาส่วนตัว ผู้เรียนสามารถเข้าถึงระบบได้เพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคคลากร

เรียนรู้ไม่สิ้นสุด

หลักสูตรของเราถูกออกแบบให้แยกเป็นโมดูลย่อยๆ เพื่อให้การเรียนรู้ง่ายและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที ในขณะที่่สามารถต่อยอดองค์ความรู้เพื่อรองรับงานในอนาคตได้

การสนับสนุนต่อเนื่อง

เรามีช่องทางติดต่ออย่างต่อเนื่องทำให้ ผู้เรียนสามารถใช้บริการที่ปรึกษาหลังจากที่ได้อบรมไปแล้ว ทั้งปรึกษาอาจารย์หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เรียนด้วยกัน

ลูกค้าองค์กรที่กำลังหา หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคคลากร

 

ดูหลักสูตร       OR     ติดต่อเรา หาข้อมูล  

002---features

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ทีมงานที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในทีมงานของเรา ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายวิชา

เครื่องมือต่างๆ ด้านการบริหารจัดการ

แหล่งรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งเครื่องมือที่ให้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือในราคาที่ย่อมเยาว์เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการควบคุมต้นทุนในการดำเนินงาน

001-macbook-air