อาจารย์และสถาบัน

วราพันธ์ คำวงศ์ษา

Senior Business Consultant

เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนางานทรัพยากรมนุษย์

สิรินภรณ์ ลิ้มวงศ์

Healthcare Supply Chain Consultant

มีประสบการณ์ด้านจัดการ Supply Chain ในทุกภาคธุรกิจโดยเฉ […]

ไกรสร เก่งสกุล

Senior Business Consultant

ที่ปรึกษาธุรกิจชั้นนำ ผู้บริหารโรงพยาบาล และสถานประกอบก […]

English EN Thai TH